Hoppa till innehållet

Ropo Capital förvärvar Posti Groups informationslogistikverksamhet i Sverige och Norge

Fakturatjänstleverantören Ropo Capital har tecknat ett avtal om att förvärva hela aktiekapitalet av Posti Messaging AB i Sverige samt Posti Messaging AS i Norge (tillsammans “Posti Messaging Scandinavia”). Genom förvärvet kommer Ropo Capital att stärka sitt avtryck i Skandinavien avsevärt genom att expandera till Norge och därtill ytterligare stärka sitt erbjudande på den svenska marknaden.

Posti Messaging Scandinavia är en av de ledande leverantörerna i Skandinavien av multikanalslösningar för fakturering och meddelanden. Erbjudandet till bolagets kunder inkluderar lösningar som täcker dokumenthantering, utskrifter, hantering av elektroniska dokument och pappersdokument. Kundbasen utgörs av såväl privata företag som offentliga organisationer, alla med behov av att skicka eller ta emot stora volymer av dokument.

Posti Messagings erbjudande stärker Ropo Capitals fakturahanteringslösningar, vilka omfattar automatisering och digitalisering av hela fakturans livscykel, från distribution till betalning till reskontrahantering, påminnelsehantering och inkasso.

Förvärvet innebär att Ropo Capitals kundbas uppgår till över 10 000 företag och organisationer och att antalet fakturor och andra dokument som hanteras av Ropo Capital överstiger 170 miljoner. Ropo Capital Group kommer, efter att förvärvet slutförts, ha cirka 370 anställda vid sex kontor i Finland, Sverige och Norge.

”Vi erbjuder våra kunder ett unikt servicekoncept som täcker hela värdekedjan för fakturahantering. Genom att kombinera Posti Messagings stora erfarenhet av effektiv informationslogistik med vår ledande teknik och djupa expertis inom kredithantering sammanför vi erbjudanden från två traditionella branscher som tillsammans skapar mervärde för våra kunder. Vi har en ledande marknadsposition i Finland och en välkänd affärsmodell. Vi ser nu fram emot att erbjuda våra kunder liknande lösningar även i Sverige och Norge”, säger Rickard Westlund, VD och Koncernchef för Ropo Capital.

År 2019 uppgick Posti Messeging Scandinavias nettoomsättning till omkring 38 miljoner euro och bolaget har cirka 100 anställda i Sverige och Norge. Efter förvärvet kommer Ropo Capitals totala omsättning vara kring 94 miljoner euro.

”Vårt mål är att vara marknadsledare inom faktura- och kredithantering inte bara i Finland utan i hela Norden. Med detta förvärv möjliggör vi ännu snabbare tillväxt genom att komplettera vårt kunderbjudande i Sverige och Norge, säger Rasmus Molander, styrelseordförande i Ropo Capital.

Avyttringen av Posti Messaging Scandinavia är i linje med Postis strategi. I Finland fortsätter Posti Messagings verksamhet som tidigare och omfattas inte av denna transaktion.

“Vi är glada över att Posti Messaging Scandinavias kunniga personal kommer att bli en del av våra specialistteam när det kommer till tjänster inom fakturahantering på Ropo Capital. Genom att slå sig samman kommer företagen kunna erbjuda ett ännu bredare tjänsteutbud till kunderna”, säger Tero Rantaniitty, Vice President, Corporate Messaging på Posti Group. ”Jag är övertygad om att Ropo Capital är en bra ägare för Posti Messaging Scandinavia, och kommer att gynna våra nuvarande anställda och kunder.”

Transaktionen är föremål för sedvanligt godkännande av konkurrensmyndigheter i Sverige och förväntas avslutas i slutet av 2020. Parterna har kommit överens om att inte lämna ut de finansiella detaljerna i transaktionen.

För mer information, kontakta gärna:

Ropo Capital
Rickard Westlund, VD och Koncernchef
rickard.westlund@ropocapital.se, +46 70 323 0256

Jonas Ramstedt, VD, Sverige
Jonas.Ramstedt@ropocapital.se, +46 70 314 3737

Jenni Jantunen, Head of Brand and Marketing,
jenni.jantunen@ropocapital.fi, + 358 44 756 9603

Posti Group

Posti’s MediaDesk: tel + 358 (0) 20 452 3366 (mån–fre 9.00–4.00 EET)


Om Ropo Capital
Ropo Capital är marknadsledande inom faktura- och kredithantering i Finland och täcker hela värdekedjan för kundfordringar. Vi är föregångare inom tekniska lösningar – vårt koncept bygger på fördelarna med digitalisering och avancerad automatisering. Företaget har sitt huvudkontor i Kuopio, Finland, och sysselsätter cirka 270 ekonomi- och teknikspecialister i Sverige och Finland. Ropo Capital har över 10 000 kunder, från små och medelstora företag till de allra största. Vår målsättning är att till 2023 bli Nordens ledande leverantörför av tjänster för fakturans livscykel. www.ropocapital.fi

Om Posti Group

Posti är det ledande företaget inom post- och logistik i Finland. Vår kärnverksamhet omfattar posthantering, paket, gods- och logistiklösningar. Vi har den bredaste nätverkstäckningen i Finland och interagerar med omkring tre miljoner hushåll, kontor och företag varje dag. Vi bedriver vår verksamhet i åtta länder. 2019 omsatte vi nästan 1,6 miljarder euro och vi har omkring 21 000 anställda. www.posti.com