Jatka sisältöön

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee 1.12.2022 alkaen

1.12.2022 astuu voimaan luottotietolain muutos, joka lyhentää maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa. Jatkossa maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Lakimuutos parantaa merkittävästi niiden velallisten asemaa, jotka kykenevät maksamaan kaikki maksuhäiriömerkintään johtaneet velkansa.

Jos maksuhäiriön aiheuttanut velka maksetaan ja maksuhäiriöön rekisteröidään tieto velan maksamisesta, maksuhäiriömerkintä poistetaan kuukauden kuluttua siitä, kun tieto velan maksusta on rekisteröity luottotietorekisteriin. Tämä koskee myös ennen lakimuutosta tulleita maksuhäiriöitä, joista löytyy tieto maksusta. Jos velkaa ei makseta, maksuhäiriömerkintä säilyy luottotietorekisterissä pääsääntöisesti 3 vuotta. Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja.

Muutoksen myötä myös maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoihin vaikuttaneet pidennys- ja lyhennyssäännöt poistuvat. Näin uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentyessä luotonantajien näkymä vakaviin maksuvaikeuksiin muuttuu. Tämä on hyvä huomioida luotonantoprosessissa ja seurata vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä.


Maksuhäiriömerkinnän poistaminen vaatii omaa aktiivisuutta

Maksuhäiriömerkintä voi syntyä velkojan ilmoittamana, tuomioistuimen antaman tuomioin perusteella tai ulosottoviranomaisen toteaman maksuesteen seurauksena. Jotta maksuhäiriömerkintä poistuu, velallisen on pääsääntöisesti aina itse ilmoitettava luottotietoyhtiölle velan maksamisesta.

Voimassa olevat maksuhäiriömerkinnät voi tarkistaa omista luottotiedoista kerran vuodessa maksutta. Luottotietorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto sekä Bisnode – Dun & Bradstreet.

Jos maksu koskee protestoitua yrityssaatavaa, velkoja hoitaa maksun ilmoittamisen luottotietoyhtiölle.