Jatka sisältöön
Maksumuistutus

Kuluttaja: 5€
Yritys: 12€

Maksuvaatimus

Kuluttaja:

1. maksuvaatimuksen kulut enintään:
14 €, jos pääoma enintään 100 € tai jos kyseessä on suoraan ulosottokelpoinen saatava
24 €, jos pääoma yli 100 € ja enintään 1000 €
50 €, jos pääoma yli 1000 €

2. maksuvaatimuksen kulut enintään:
7 €, jos pääoma enintään 100 € tai jos kyseessä on suoraan ulosottokelpoinen saatava
12 €, jos pääoma yli 100 e ja enintään 1000 €
25 €, jos pääoma yli 1000 €

Yritys:

1. maksuvaatimuksen kulut enintään
50 €, jos pääoma enintään 500 €
70 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €
90 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
110 €, jos pääoma yli 10 000 €
50 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

2. maksuvaatimuksen kulut enintään
25 €, jos pääoma enintään 500 €
35 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €
45 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
55 €, jos pääoma yli 10 000 €
25 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Tratta enintään
110 €, jos pääoma enintään 500 €
125 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €
140 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
155 €, jos pääoma yli 10 000 €
110 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaatimus

Enintään
110 €, jos pääoma enintään 500 €
125 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €
140 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
155 €, jos pääoma yli 10 000 €
110 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Eräpäivän siirto

Kuluttaja: 5 €, jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta
Yritys: 10 €, jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta

Maksusuunnitelma

Kuluttaja:
20 €, jos pääoma enintään 100 € tai suunnitelma käsittää enintään 4 erää
30 €, jos pääoma on yli 100 € ja enintään 1000 € ja maksusuunnitelma käsittää yli 4 erää
50 €, jos pääoma on yli 1000 € ja maksusuunnitelma käsittää yli 4 erää

Yritys:
30 €, jos pääoma enintään 500 € tai suunnitelma käsittää enintään 4 erää
45 €, jos pääoma on yli 500 € mutta enintään 2500 € ja maksusuunnitelma käsittää yli 4 erää
60 €, jos pääoma on yli 2500 € mutta enintään 10 000 € ja maksusuunnitelma käsittää yli 4 erää
75 €, jos pääoma on yli 10 000 € ja maksusuunnitelma käsittää yli 4 erää
5 €/erä seitsemännestä maksuerästä lukien, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän kuin kuusi maksuerää.
30 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Velkasaldon muutos

Velkasaldon muutoskirjeestä veloitetaan kuluttaja-asiakkailta 2. perintäkulua vastaava määrä:

7 €, jos pääoma on enintään 100 euroa
12 €, jos pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1000 euroa
25 €, jos pääoma on yli 1000 euroa

Katkaisuvaroitus

Kuluttaja (yleiskulu):
14 €, jos pääoma alle 100 €
24 €, jos pääoma vähintään 100 € ja enintään 1000 €
50 €, jos pääoma yli 1000 €

Yritys (yleiskulu):
50 €, jos pääoma enintään 500 €
70 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €
90 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
110 €, jos pääoma yli 10 000 €

Huom! Yllä esitetyissä yleiskuluissa voi olla velkojakohtaisia poikkeuksia.

Vakiokorvaus

maksimissaan 40 €

Perintälaki mahdollistaa maksimissaan 40 € suuruisen vakiokorvauksen käytön yrityssaatavien perinnässä.

Vakiokorvausta voidaan käyttää siitä lähtien, kun velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Jos velkoja on oikeutettu viivästyskorkoon, on velkojalla samalla oikeus vakiokorvaukseen ilman, että saatavasta on lähetetty maksumuistutus tai -vaatimus.

Vakiokorvauksen käytöstä kerrotaan aina maksuhuomautuksen avoimien saatavien erittelyssä; pääoman ja viivästyskoron lisäksi kulujen perusteena voidaan käyttää joko huomautuskulua tai vakiokorvausta.

Puhelinperintä

5 € / puhelu
Vapaaehtoista perintää voidaan tukea puhelinperinnällä, josta aiheutuva kulu on enintään 5 € / puhelu.

Ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta

Kuluttaja: 5 €
Yritys: 12 €

Oikeudenkäyntikulut summaarisessa asiassa

Perustaksa
115 €, jos pääoma alle 300 €
145 €, jos pääoma vähintään 300 e ja enintään 1000 €
175 €, jos pääoma yli 1000 €

Korkea taksa
145 €, jos pääoma alle 300 €
185 €, jos pääoma vähintään 300 e ja enintään 1000 €
225 €, jos pääoma yli 1000 €

Summat sisältävät 65 euroa käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksua.

Perustaksan mukaisina oikeudenkäyntikulut tuomitaan, kun on kysymys tavanomaisesta asiasta ja korkean taksan mukaisina, kun asia on tavanomaista vaativampi.
Tavanomaista vaativampana asiaa voidaan pitää silloin, kun asiassa on käyty sovintoneuvotteluja tai kun haastehakemuksen laatiminen edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta vaikean koronlaskentatilanteen tai vakuuksien takia. Oikeudenkäyntikulut voidaan lisäksi tuomita korkean taksan mukaisena asiassa, jossa samaan haastehakemukseen on kerätty useilta velkojilta kantajalle siirtyneitä saatavia.

Liikamaksun palautus

5 €, jos tilinumeroilmoitus tehdään MyRopon kautta
9 €, jos ilmoitus tehdään sähköpostitse, kirjepostina tai yhteydenottolomakkeen kautta, jolloin ilmoituksen käsittely vaatii enemmän manuaalista työtä.

Ropo palauttaa säännöllisesti liikamaksuja laskun liian suurella summalla tai useampaan kertaan maksaneille asiakkaille. Nopeimmin palautus saadaan käsittelyyn MyRopon kautta, jossa käsittelyaika on noin kolme pankkipäivää.

Liikamaksukirje sisältää tiedon liikamaksun käsittelystä veloitettavasta palvelumaksusta. Palvelumaksulla katetaan maksun palautukseen liittyvästä työstä aiheutuneita kuluja ja se veloitetaan, jos virhe maksussa johtuu maksajan huolimattomuudesta. Maksun veloitus perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistukseen.

Laskukopio

5 € / kirjekopio

Toimitamme laskusta ja maksuvalvontakirjeestä pyydettäessä kopion, jonka käsittelystä aiheutuva kulu on 5 € / kirjekopio.

Kopio toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostilla, mutta sovittaessa myös paperikopio on mahdollinen.

Voit tarkistaa avoimien laskujesi tilanteen kätevästi myös MyRopossa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla osoitteessa: myropo.fi. MyRopossa voit myös maksaa laskusi, jolloin maksu kirjautuu reaaliajassa.

Kokonaiskuluvastuu

Kuluttaja
60 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
120 €, jos saatavan pääoma on yli 100 €, mutta enintään 1 000 €
210 €, jos saatavan pääoma on yli 1 000 €.

Yritykset
250 €, jos pääoma enintään 500 €
470 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €
550 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €
620 €, jos pääoma yli 10 000 €
214 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Yritysperintäkulujen arvonlisävero
Jos velkoja ei voi vähentää arvonlisäveroa verotuksessaan, saadaan enimmäismäärien lisäksi velalliselta vaatia arvonlisäveroa vastaava määrä.

Kokonaiskuluvastuu on mahdollista ylittää tietyissä tilanteissa.

Toimenpiteiden enimmäismäärät

Kuluttaja
Maksumuistutusten määrää ei ole rajattu, mutta vähimmäismäärä on yksi
Velalliselta saa vaatia perintäkuluja korkeintaan kahdesta maksuvaatimuksesta, mutta määrän voi ylittää tietyin edellytyksin, jos siihen on ollut erityinen aihe
enintään yksi maksullinen maksusuunnitelma, jos saatava on julkisoikeudellinen tai jos pääoma on enintään 100 €.

Yritykset
Kuluja saa periä ainoastaan yhdestä maksuvaatimuksesta, jos perintää jatketaan tratalla
Yksi tratta
Yksi konkurssiuhkainen maksukehotus
Yksi maksusuunnitelma pääoman ollessa 500 € tai alle
Kaksi maksusuunnitelmaa pääoman ylittäessä 500 €

Velalliselta saa vaatia perintäkuluja useammista maksuvaatimuksista, maksusuunnitelmista, tratoista ja konkurssiuhkaisista maksukehotuksista, jos useampiin perintätoimiin on ollut erityinen syy. Toimet tulee kuitenkin aina suhteuttaa perittävään pääomaan. Erityinen aihe ylittää enimmäismäärät voi olla esimerkiksi se, että saatava on erääntynyt useassa erässä.

Perintätoimenpiteiden aikarajat

Kuluttaja
Ensimmäinen maksullinen maksumuistutus voidaan lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä
Samasta laskusta voidaan muistuttaa useita kertoja, mutta maksullisten muistutusten välissä tulee olla aina vähintään 14 päivää
Ensimmäisen maksullisen maksuvaatimuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä
Toisen maksuvaatimuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisestä.

Yritykset
Uudesta maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää

Maksuajanpidennyksestä saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on lähetetty maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään 10 päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle, ja määräaika on päättynyt. Edellä mainittu määräaika on mahdollista täyttää myös laskemalla yhteen mahdollisien useiden muistutuksien tai maksuvaatimuksien määräajat, jos niitä on lähetetty ennen trattaa.

Tratan saa protestoida aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Trattaa ei saa protestoida myöhemmin kuin 60 päivän kuluttua sen lähettämisestä, ellei kirjallisesti toisin ole sovittu velallisen kanssa

Perukirjan tilaus

40 €
Pyydettäessä toimitamme perukirjan, jonka käsittelystä aiheutuva kulu on 40 €. Veloitamme lisäksi verottajan kustannukset perukirjan toimittamisesta.