Jatka sisältöön

Ei hätää. Jos hoidat maksun eräpäivään mennessä, asian käsittely päättyy siihen. Mikäli laskun maksaminen on sinulle juuri nyt vaikeaa, sovitaan yhdessä maksujärjestelyistä. Kun sovit asioista viipymättä, vältyt lisäkuluilta. Jos tarvitset kopion laskusta tai sinulla on kysymyksiä laskuun liittyen, autamme mielellämme.

Perintäprosessit voivat vaihdella toimialakohtaisesti sekä riippuen siitä, onko saatava yksityisoikeudellinen vai suoraan ulosottokelpoinen. Perintätoimenpiteiden aikarajoista on kerrottu tarkemmin palveluhinnastossamme.

Kuluttajaperinnän eteneminen

Eräpäivä
Maksumuistutus
Ensimmäinen perintäkirje: maksuvaatimus
Toinen perintäkirje: maksuvaatimus
Erääntyneen velan maksuajan pidennys ja maksusuunnitelma
Kolmas perintäkirje: ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta
Haaste
Tuomio
2 viikkoa
2 viikkoa
2 viikkoa
2 viikkoa
2 viikkoa

Eräpäivä

Jos maksat laskusi eräpäivään mennessä, asian käsittely päättyy siihen. Jos laskun maksu viivästyy, asiaa voidaan käsitellä sopimusrikkomuksena, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta periä viivästyskorkoa myöhästyneelle maksulle. Viivästyskorko alkaa kertyä, kun asetettu eräpäivä ylittyy.

Maksumuistutus

Vaikka viivästyskorko alkaa kertyä laskun eräpäivästä lähtien, ensimmäinen maksullinen maksumuistutus voidaan lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Samasta laskusta voidaan muistuttaa useita kertoja, mutta maksullisten muistutusten välissä tulee olla aina vähintään 14 päivää. Muistuttaminen voi tapahtua kirjallisen ilmoituksen lisäksi myös suullisesti. Maksumuistutuksen kulu voi olla enintään 5 € / muistutus. Jos maksumuistutuksen mukaista summaa ei ole maksettu muistutuksen eräpäivään mennessä, laskun perintä voidaan aloittaa.

Ensimmäinen perintäkirje: maksuvaatimus

Perintätoimet aloitetaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä.
Ensimmäinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja siitä aiheutuvat kulut ovat enintään 14 €, 24 € tai 50 € maksamattomasta summasta riippuen.
Jos ensimmäisen maksuvaatimuksen mukaista summaa ei ole maksettu vaatimuksen eräpäivään mennessä, perintätoimet jatkuvat toisen perintäkirjeen lähettämisellä.

Toinen perintäkirje: maksuvaatimus

Myös toinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja se lähetetään aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisestä.
Toisesta vaatimuksesta aiheutuvat kulut ovat enintään puolet ensimmäisen vaatimuksen maksimikuluista, eli 7 €, 12 € tai 25 € maksamattomasta summasta riippuen.

Erääntyneen velan maksuajan pidennys ja maksusuunnitelma

Useimmissa tapauksissa on mahdollista neuvotella erääntyneelle velalle lisää maksuaikaa tai tehdä sille maksusuunnitelma.

Kolmas perintäkirje: ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta

Toisen maksuvaatimuksen jälkeen lähetetään ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta. Tämä kolmas perintäkirje on viimeinen mahdollisuus maksaa erääntynyt lasku sekä muistutus- ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut pois ennen mahdollista oikeudenkäyntiä.

Haaste

Jos lasku, kertynyt viivästyskorko tai perintäkulut ovat perintätoimista huolimatta edelleen maksamatta, voidaan maksamattomasta osuudesta toimittaa haastehakemus käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
Haastehakemuksen laatimisesta ja käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 115 €, 145 € tai 175 € alkuperäisen laskun maksamattoman summan suuruudesta riippuen.
Käräjäoikeuden toimittamassa haasteessa on yleensä 14 päivän määräaika, jonka sisällä haasteessa ilmeneviin vaatimuksiin tulee reagoida haasteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tuomio

Haastehakemuksen tarkoituksena on hakea velalle tuomio eli ulosottoperuste, jolloin perintätoimet jatkuvat ulosottoviraston toimesta. Jos haasteeseen ei reagoida käräjäoikeuden asettamassa määräajassa, käräjäoikeus voi ratkaista asian haastehakemuksen mukaisesti yksipuolisella tuomiolla. Tuomiosta aiheutuu maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.
Käräjäoikeuden tuomio on peruste sille, että velkaa voidaan periä ulosotossa. Velan siirtymisestä ulosottoperintään ilmoitetaan ulosottoviraston lähettämällä vireilletuloilmoituksella. Kirjeessä on velan perustietojen lisäksi maksutiedot ja ulosoton yhteystiedot. Jos ulosotto toteaa sinut varattomaksi, asia palautuu perintätoimistolle. Velka voidaan siirtää uudelleen ulosottoon, kunnes ulosottoperusteena toimiva tuomio vanhentuu 15-20 vuodessa.

Passiiviperintä

Jos sinut on todettu ulosottoperinnässä varattomaksi, Ulosottoviranomainen voi maksuvarattomuusesteestä huolimatta pitää asiaasi vireillä passiivirekisterissä kahden vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulosotto voi aktivoitua automaattisesti uudelleen, jos sinulle ilmaantuu tuloja tai omaisuutta kahden vuoden sisällä maksuvarattomuusesteen merkitsemispäivästä.

Tarkemmat tiedot keskeisistä muistutus- ja perintätoimenpiteisiin liittyvistä kuluista ja palvelumaksuista löydät palveluhinnastostamme.

Yritysperinnän eteneminen

Eräpäivä
Maksumuistutus
1. maksuvaatimus
Tratta / 2. maksuvaatimus
Protestointikysely, jos tratattu
Haastehakemus
Käräjäoikeuden tuomio
Ulosotto
min. 10 päivää
min. 10 päivää
min. 10 päivää
min. 10 päivää
min. 10 päivää

Eräpäivä

Jos maksat laskusi eräpäivään mennessä, asian käsittely päättyy siihen. Jos laskun maksu viivästyy, asiaa voidaan käsitellä sopimusrikkomuksena, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta periä viivästyskorkoa myöhästyneelle maksulle. Viivästyskorko alkaa kertyä, kun asetettu eräpäivä ylittyy.

Maksumuistutus

• Vaikka viivästyskorko alkaa kertyä laskun eräpäivästä lähtien, ensimmäinen maksullinen maksumuistutus voidaan lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä.
• Samasta laskusta voidaan muistuttaa useita kertoja, mutta maksullisten muistutusten välissä tulee olla aina vähintään 14 päivää. Maksumuistutuksen kulu voi olla enintään 12 € / muistutus.
• Jos maksumuistutuksen mukaista summaa ei ole maksettu muistutuksen eräpäivään mennessä, laskun perintä voidaan aloittaa.
• Uudesta maksumuistutuksesta saa vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

1. maksuvaatimus

• Perintätoimet aloitetaan aikaisintaan 10 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä.
• Ensimmäinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja siitä aiheutuvat kulut ovat enintään 50 €, 70 €, 90 € tai 110 € maksamattomasta pääomasta riippuen.
• Jos ensimmäisen maksuvaatimuksen mukaista summaa ei ole maksettu vaatimuksen eräpäivään mennessä, perintätoimet jatkuvat toisen perintäkirjeen lähettämisellä.
• Uudesta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Tratta / 2. maksuvaatimus

• 2. maksuvaatimuksen kulut ovat entintään 25 €, 35 €, 45 € tai 55 € maksamattomasta pääomasta riippuen.
• Tratan kulut ovat enintään 110 €, 125 €, 140 € tai 155 € maksamattomasta summasta riippuen.

Mikä on tratta?
Jos yrityksesi jättää jonkin maksunsa maksamatta, saat siitä ensin maksumuistutuksen ja sen jälkeen tratan, joka on yrityssaatavien perimiseksi käytettävä julkisuusuhkainen maksuvaatimus. Tratan maksamatta jättäminen voidaan julkaista ja se voi aiheuttaa maksuviivemerkinnän yrityksen maksutapatietoihin.

Trattaperinnän eteneminen:

Tratta (maksuvaatimuskirje)

Avointa velkaa perivä perintätoimisto lähettää velalliselle trattakirjeen ja ilmoittaa samalla tratan lähettämisestä luottotietorekisterin ylläpitäjälle.
Trattakirjeen lähettäminen aiheuttaa automaattisesti maksuviivemerkinnän luottotietorekisteriin yrityksen maksutapatietoihin. Jos velkaa ei makseta tai kiistetä tratan eräpäivään mennessä, saatava voidaan protestoida.

Protestointikysely, jos tratattu

Tratan protestointi
Velka protestoidaan joko julkisena tai hiljaisena. Protestointimerkintä rekisteröidään yrityksen tietoihin luottotietorekisteriin. Merkintä säilyy luottotiedoissa 3 vuotta. Jos kyseessä on hiljainen protestointi, sitä ei julkaista lehdissä.

Protestoinnin julkaisu
Protestointitieto julkaistaan Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Luottolista-lehdessä. Velan maksaminen kahdeksan vuorokauden kuluessa tratan protestoinnista estää protestoinnin julkaisun. Tämä ei kuitenkaan poista merkintää yrityksen luottotiedoista. Maksetusta protestoinnista ilmoitetaan suoritusmerkintä luottorekisterin ylläpitäjälle maksun saapumista seuraavien työpäivien aikana.

Haastehakemus

Jos lasku, kertynyt viivästyskorko tai perintäkulut ovat perintätoimista huolimatta edelleen maksamatta, voidaan maksamattomasta osuudesta toimittaa haastehakemus käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
Haastehakemuksen laatimisesta ja käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 115 €, 145 € tai 175 € alkuperäisen laskun maksamattoman summan suuruudesta riippuen.
Käräjäoikeuden toimittamassa haasteessa on yleensä 14 päivän määräaika, jonka sisällä haasteessa ilmeneviin vaatimuksiin tulee reagoida haasteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Käräjäoikeuden tuomio

Haastehakemuksen tarkoituksena on hakea velalle tuomio eli ulosottoperuste, jolloin perintätoimet jatkuvat ulosottoviraston toimesta. Jos haasteeseen ei reagoida käräjäoikeuden asettamassa määräajassa, käräjäoikeus voi ratkaista asian haastehakemuksen mukaisesti yksipuolisella tuomiolla. Tuomiosta aiheutuu maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

Ulosotto

Käräjäoikeuden tuomio on peruste sille, että velkaa voidaan periä ulosotossa. Velan siirtymisestä ulosottoperintään ilmoitetaan ulosottoviraston lähettämällä vireilletuloilmoituksella. Kirjeessä on velan perustietojen lisäksi maksutiedot ja ulosoton yhteystiedot. Jos ulosotto toteaa sinut varattomaksi, asia palautuu perintätoimistolle.

Passiiviperintä

Jos teidät on todettu ulosottoperinnässä varattomaksi, Ulosottoviranomainen voi maksuvarattomuusesteestä huolimatta pitää asiaanne vireillä passiivirekisterissä kahden vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulosotto voi aktivoitua automaattisesti uudelleen, jos teille ilmaantuu tuloja tai omaisuutta kahden vuoden sisällä maksuvarattomuusesteen merkitsemispäivästä.

Tarkemmat tiedot keskeisistä muistutus- ja perintätoimenpiteisiin liittyvistä kuluista ja palvelumaksuista löydät palveluhinnastostamme.

Mikä on viivästyskorko ja miten se lasketaan?

Laskuttajalla on oikeus periä viivästyskorkoa myöhästyneelle maksulle. Viivästyskorko alkaa kertyä, kun laskulle asetettu eräpäivä ylittyy. Jos viivästyskorosta ei ole sovittu, on viivästyskorko lain mukaan kuluttajasaatavissa 11,5 prosenttiyksikköä ja muissa kuin kuluttajasaatavissa 12,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko. Viivästyskorko voi perustua myös sopimukseen, jolloin viivästyskoron määrä voi poiketa edellä mainitusta.

Mihin perintäkulut perustuvat?

Kuluttajilta perittävät vapaaehtoisen perinnän kulut on määritelty laissa. Perintäkulut pohjautuvat vapaaehtoisessa perinnässä tehtyihin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi maksumuistutusten ja perintäkirjeiden (maksuvaatimusten) lähettämiseen sekä maksuaikaneuvotteluihin.

Perintäkulujen määrä riippuu siitä, kuinka pitkälle perintä on edennyt sekä siitä, minkä kokoisesta ja -tyyppisestä laskusta on kyse. Perintälain mukaan velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö velkaa laskuttaja itse vai perintäyhtiö laskuttajan puolesta.

Jos perintätoimet on aloitettu ennen kuin maksu näkyy saajan tilillä, kirjeellä yksilöity kuluosuus pitää maksaa. Perintäkulut alkavat muodostua perintätoimien aloittamishetkellä, joten kun saat perintäkirjeen (maksuvaatimus) itsellesi, perintätoimet on jo tehty ja näin ollen kulut tulee maksaa.

Perinnän eteneminen: kuluttajat

Eräpäivä
Jos maksat laskusi eräpäivään mennessä, asian käsittely päättyy siihen. Jos laskun maksu viivästyy, asiaa voidaan käsitellä sopimusrikkomuksena, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta periä viivästyskorkoa myöhästyneelle maksulle. Viivästyskorko alkaa kertyä, kun asetettu eräpäivä ylittyy.

Vapaaehtoinen perintä
Maksumuistutus
Vaikka viivästyskorko alkaa kertyä laskun eräpäivästä lähtien, ensimmäinen maksullinen maksumuistutus voidaan lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä.
Samasta laskusta voidaan muistuttaa useita kertoja, mutta maksullisten muistutusten välissä tulee olla aina vähintään 14 päivää. Maksumuistutuksen kulu voi olla enintään 5 € / muistutus.
Jos maksumuistutuksen mukaista summaa ei ole maksettu muistutuksen eräpäivään mennessä, laskun perintä voidaan aloittaa.

Ensimmäinen perintäkirje: maksuvaatimus
Perintätoimet aloitetaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä.
Ensimmäinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja siitä aiheutuvat kulut ovat enintään 14 €, 24 € tai 50 € maksamattomasta summasta riippuen.
Jos ensimmäisen maksuvaatimuksen mukaista summaa ei ole maksettu vaatimuksen eräpäivään mennessä, perintätoimet jatkuvat toisen perintäkirjeen lähettämisellä.

Toinen perintäkirje: maksuvaatimus
Myös toinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja se lähetetään aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisestä.
Toisesta vaatimuksesta aiheutuvat kulut ovat enintään puolet ensimmäisen vaatimuksen maksimikuluista, eli 7 €, 12 € tai 25 € maksamattomasta summasta riippuen.

Erääntyneen velan maksuajan pidennys ja maksusuunnitelma
Useimmissa tapauksissa on mahdollista neuvotella erääntyneelle velalle lisää maksuaikaa tai tehdä sille maksusuunnitelma.

Oikeudellinen perintä
Kolmas perintäkirje: ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta
Toisen maksuvaatimuksen jälkeen lähetetään ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta. Tämä kolmas perintäkirje on viimeinen mahdollisuus maksaa erääntynyt lasku sekä muistutus- ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut pois ennen mahdollista oikeudenkäyntiä.

Haaste
Jos lasku, kertynyt viivästyskorko tai perintäkulut ovat perintätoimista huolimatta edelleen maksamatta, voidaan maksamattomasta osuudesta toimittaa haastehakemus käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
Haastehakemuksen laatimisesta ja käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 115 €, 145 € tai 175 € alkuperäisen laskun maksamattoman summan suuruudesta riippuen.
Käräjäoikeuden toimittamassa haasteessa on yleensä 14 päivän määräaika, jonka sisällä haasteessa ilmeneviin vaatimuksiin tulee reagoida haasteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tuomio

Jos haasteeseen ei reagoida, käräjäoikeus voi ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla, josta seuraa maksuhäiriömerkintä.
Haastehakemuksen tarkoituksena on hakea velalle tuomio eli ulosottoperuste, jolloin perintätoimet jatkuvat ulosottoviraston toimesta. Jos haasteeseen ei reagoida käräjäoikeuden asettamassa määräajassa, käräjäoikeus voi ratkaista asian haastehakemuksen mukaisesti yksipuolisella tuomiolla. Tuomiosta aiheutuu maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.
Käräjäoikeuden tuomio on peruste sille, että velkaa voidaan periä ulosotossa. Velan siirtymisestä ulosottoperintään ilmoitetaan ulosottoviraston lähettämällä vireilletuloilmoituksella. Kirjeessä on velan perustietojen lisäksi maksutiedot ja ulosoton yhteystiedot. Jos ulosotto toteaa sinut varattomaksi, asia palautuu perintätoimistolle. Velka voidaan siirtää uudelleen ulosottoon, kunnes ulosottoperusteena toimiva tuomio vanhentuu 15-20 vuodessa.

Perinnän eteneminen: yritykset

Miten yrityksiä koskeva perintä eroaa kuluttajasaatavan perinnästä?

Kuluttajaperinnän käytännöt eroavat yrityssaatavien perinnästä prosessiltaan, toimenpiteiltään, laajuudeltaan ja huolellisuusvelvoitteiltaan.
Yrityssaatavien kotiuttamisessa perintätoimien tehokkuus ja nopea aloitus ovat avainasemassa. Riski luottotappioihin on kuluttajalaskutusta suurempi mm. maksuvaikeuksissa olevan yrityksen konkurssimahdollisuuden vuoksi. Yritysperinnässä kulutaso on perintätoimien intensiivisyyden, mahdollisten lisätöiden ja korostuneen huolellisuusvelvoitteen myötä usein korkeampi.

Erityisesti yrityssaatavien perintään tarkoitettu perintäkeino on trattaperintä.
Kaikissa perintätehtävissä ammattimaisen perijän on huomioitava velallisen oikeudet ja varmistettava, että perinnässä toimitaan huolellisesti.

Mikä on vakiokorvaus?


Perintälaissa on säädetty yrityssaatavia koskeva 40 euron vakiokorvaus. Vakiokorvaus voidaan periä heti, kun velasta voidaan periä viivästyskorkoa, eli käytännössä alkuperäisen laskun erääntymistä seuraavana päivänä. Velkojalla on myös oikeus saada korvausta muista perintäkuluista siltä osin, kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.


Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Kuluttaja

Maksuhäiriömerkintä aiheutuu maksamattomasta velasta, josta tuomioistuin on antanut tuomion tai velasta, jonka ulosottoperinnässä ulosottomies on todennut velallisen varattomaksi tai velasta, jonka ulosotto on jatkunut 24 kuukauden aikana vähintään 18 kuukauden ajan tai kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta kulutusluoton myöntäjä on ilmoittanut luottotietorekisterin pitäjälle.

Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottotietorekisteriin, jossa se säilyy kahdesta neljään vuotta. Maksuhäiriömerkinnällä voi olla vaikutusta esimerkiksi uuden luoton, puhelinliittymän tai vuokra-asunnon saamiseen.

Maksumuistutus tai perintäkirje (maksuvaatimus) ei vielä aiheuta sinulle maksuhäiriömerkintää.

Yritykset
Trattakirjeen lähettäminen aiheuttaa automaattisesti maksuviivemerkinnän luottotietorekisteriin yrityksen maksutapatietoihin.