Jatka sisältöön

Vastuullisuus

Vastuullisuusstrategia ja painopisteet

Vastuullisuus on keskeinen osa Ropon strategiaa ja ohjaa toimintaamme kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla.

Vastuullisuusstrategiamme pääteemoja ovat eettinen ja vastuullinen palvelutuotanto, ihmiset ja inspiroiva työympäristö sekä ilmastoystävällinen laskun elinkaari.

Tapamme toimia

Vastuullisuusvisionamme on entistäkin digitaalisempi, dataohjautuvampi ja kokonaisvaltaisesti vastuullinen laskun elinkaari.


Vastuullisuustyömme keskiössä ovat ihmiset: asiakkaat, asiakkaan asiakkaat ja ropolaiset. Lisäksi strategiassa painotetaan ympäristövaikutusten ja kestävän luotonhallinnan merkitystä.

Eettinen ja vastuullinen palvelutuotanto

Lait ja asetukset määrittävät toimintaamme. Olemme mukana kehittämässä laskun elinkaaren hallinnan käytänteitä ja vastuullisia toimintatapoja Ropon hyvän laskutustavan ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

 • Toimimme säännellyllä toimialalla ja liiketoimintaamme ohjaavat laki ja asetukset. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon toimintaamme säätelevät lait sekä viranomaisohjeet.
 • Olemme sitoutuneet Kilpailu – ja kuluttajaviraston ja Suomen Perimistoimistojen Liiton linjauksiin ja rakennamme yhdessä alan parhaita käytäntöjä.
 • Emme ota asiakkaiksemme kulutusluotto- / pikavippiyhtiöitä tai muita yrityksiä, joiden toiminta merkittävästi lisää ylivelkaantumisen ja velkaongelmien riskiä.
 • Meillä on velvollisuus ilmoittaa kaikista rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä epäilyistä viranomaisille. Tähän liittyen meillä on myös velvollisuus tunnistaa asiakkaamme – näin varmistamme harmaan talouden ja muiden väärinkäytösten ehkäisemisen.
 • Digitalisoituvassa maailmassa myös asiakkaidemme tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen on meille kunnia-asia.

Ihmiset ja inspiroiva työympäristö

Haluamme, että jokainen ropolainen on onnellinen ja voi hyvin. Työnantajana meillä on vastuu huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista.

 • Tarjoamme hyvät työolosuhteet sekä onnistumista ja työmukavuutta tukevat työvälineet.
 • Kattava työterveys ja vakuutukset ovat osa pitkäjänteisen hyvinvoinnin rakentamista.
 • Ropo Growth -keskusteluilla tuetaan suorapuheista ja välitöntä kulttuuria ja varmistetaan, että jokainen tulee kuulluksi.
 • Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja tasapainoiseen arkeen henkilöstöeduilla ja yhteisellä tekemisellä. Esimerkkeinä liikunta- / kulttuuriraha, lounasetu, kuntosaliedut, yhteiset liikunta-aktiviteetit ja terveelliset palaveritarjoilut.

Korostamme kulttuuria, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Yhteisössämme arvostetaan yksilöiden välistä tasa-arvoa.

 • Haluamme, että jokaisella on oikeus näkyä ja kuulua juuri sellaisena kuin on.
 • Meillä on nollatoleranssi kiusaamiseen, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun.
 • Huolehdimme siitä, että vaikeistakin asioista on mahdollisimman helppo kertoa. Apunamme on Whistleblowing-palvelu, jonka kautta aiheita voi nostaa esille nimettömänä.
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia.
 • Tuemme meille tärkeitä tahoja sponsoroimalla ja erilaisin kumppanuuksin. Kohteet valitaan Ropon arvojen mukaan ja henkilöstömme äänestämänä.

Ilmastoystävällinen laskun elinkaari

Liiketoimintamme perustuu digitaalisiin ratkaisuihin – kannustamme myös asiakkaitamme kestäviin valintoihin.

 • Sähköinen laskutus on paitsi organisaatioiden myös yksityishenkilöiden hiilijalanjäljen pienentämistä. Sähköisyysasteen nostaminen on yksi tavoitteistamme.
 • Tapaamme asiakkaita ja kumppaneita mielellämme kasvokkain, mutta suosimme aika- ja energiatehokkaita etäyhteyksiä silloin, kun se on osapuolten kannalta järkevää.
 • Kierrätämme toimistoillamme ja suosimme ympäristöystävällisiä valintoja.
 • Tuemme pyöräilyä: toimistoillamme on hienot Ropofillarit henkilöstön käytössä ja hyvät parkkialueet myös pyöräilijöille.
 • Suosimme läppäreitä, joilla on pienempi sähkönkulutus