Jatka sisältöön

Ropo Capitalin vastuullisuusraportti 2022 julkaistu

Viime vuosi oli vastuullisuustyömme ja tärkeimpien tavoitteidemme näkökulmasta onnistunut. Täytimme nollatoleranssille asettamamme vaatimukset, ylitimme 99,9 prosentin käyttöaikalupauksemme, saimme asiakkailtamme sekä laatu- että toimintavarmuusindeksissä 71/100 tuloksen ja autoimme asiakkaidemme asiakkaita maksupulmissa tekemällä lähes 800 000 maksusuunnitelmaa ja eräpäivänsiirtoa. Keskityimme myös parantamaan laskutuksen ilmastokuormituksen läpinäkyvyyttä ja aloitimme siirtymän päästökompensoituihin laitteisiin.

Ropo Capitalilla vastuullisuus on olennainen osa strategiaa ja arvomaailmaa. Vastuullisuustyömme pääpainopisteet ovat eettisyys ja vastuullinen palvelutuotanto, ilmastoystävällinen laskun elinkaari sekä ihmiset ja inspiroiva työympäristö. Olemme sitoutuneet parantamaan läpinäkyvyyttä, edistämään pitkän aikavälin kestävää kasvua sekä varmistamaan erinomaisen asiakaskokemuksen ja työntekijöidemme tyytyväisyyden.

”Eettisyys ja vastuullinen palvelutuotanto ovat vastuullisuustyömme peruspilareita. Tärkeimpiä mittareitamme ovat paitsi laatu, säännöstenmukaisuus, toimintavarmuus ja asiakastyytyväisyys myös saatavien kiertoaika, ajallaan maksettujen laskujen ja maksujärjestelyiden määrä sekä loppuasiakkaiden suositteluaste,” kertoo Ropo Capital -konsernin vastuullisuusraportoinnista vastaava brändi- ja viestintäjohtaja Jenni Jantunen.

”Onnistumistamme arvioidaan aina suhteessa asiakkaisiimme ja asiakkaidemme asiakkaisiin, mutta yhtä lailla jokaisen ropolaisen hyvinvointi ja ilmastoystävällinen laskun elinkaari ovat asioita, jotka mahdollistavat Ropon kasvun myös pitkällä tähtäimellä.”

Vastuullisuustyömme kohokohtia 2022

Vuosi 2022 oli Ropo Capital -konsernissa yhtenäistymisen vuosi. Yritysostoihin liittyvät organisaatiomuutokset viimeisteltiin Ruotsissa ja Norjassa, ja konsernissa panostettiin liiketoimintakäytäntöjen ja KPI-mittareiden yhdenmukaistamiseen. Toteutimme myös ensimmäisen koko konsernin laajuisen asiakastyytyväisyyskyselyn, joka sisälsi kysymyksiä mm. laatuun, toimintavarmuuteen, käyttökokemukseen, vastuullisuuteen sekä saavutettavuuteen ja eri käyttäjäryhmien huomiointiin liittyen. Lisäksi yhdenmukaistimme henkilöstötyytyväisyyden mittaamisen ja työterveyspalveluidemme kokonaisuuden kaikissa toimintamaissamme.

Täytimme myös kaikki nollatoleranssipolitiikkamme vaatimukset; Ropo Capital -konsernissa ei havaittu vuonna 2022 yhtään korruptioon, syrjintään, vakavaan tietoturvarikkomukseen tai lain ja viranomaismääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvää tapausta.

Painopisteet ja tavoitteet

Vuonna 2023 keskitymme ympäristövastuullisuuteen, vastuullisuusviestintään sekä asiakas-, loppuasiakas- ja työntekijäkokemukseen. Tavoitteenamme on lisätä sidosryhmiemme tietoisuutta vastuullisuustyöstämme sekä parantaa arvoketjumme läpinäkyvyyttä ja viimeistellä konsernin laajuinen kriteeristö toimittajien valintaan. Lisäksi laajennamme raportointiamme laskutuksen hiilijalanjälkeen liittyen ja päivitämme ajoneuvopolitiikkamme tukemaan vahvemmin vähäpäästöisiin ajoneuvoihin siirtymistä. Keskiössä ovat myös henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavat tekijät kuten työelämän tasapaino, mielenterveyden tukeminen ja työsuhde-edut.

Vahvistaaksemme prosessejamme ja palvelutuotantoamme entisestään, jatkamme myös sertifiointiemme ja johtamisjärjestelmiemme yhdenmukaistamista kaikissa toimintamaissamme.

Tutustu vastuullisuustyöhömme ja 2022 vastuullisuusraporttiin osoitteessa: ropocapital.fi/tietoa-meista/vastuullisuus. Raportti kattaa kaikki konsernin yhtiöt ja toimipisteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Vastuullisuusraportti 2022


Lisätietoja:

Jenni Jantunen, Brändi- ja viestintäjohtaja
puh. 044 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital on johtava laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Palvelumme kattaa koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen välityksestä reskontran hoitoon, saatavien hallintaan ja rahoitukseen. Kilpailemme Pohjoismaiden markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen raportointiin. Työllistämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 400 talouden ammattilaista. Päätoimipisteemme on Kuopiossa. Meillä on yli 10 000 aktiivista asiakasta pk-yrityksistä kaikista suurimpiin yhtiöihin ja vuosittain palvelumme kautta lähetetään yli 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia. Tavoitteenamme on kasvaa alamme johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa vuoteen 2023 mennessä.