Jatka sisältöön

Ropo mukana Joulupuu-keräyksessä

Joulu on aikaa, jolloin perheiden eriarvoisuus korostuu ja sosiaalitoimen asiakkaina olevat lapset ja nuoret ovat uhassa jäädä ilman joululahjaa. Tänä vuonna tuemme joululahjoituksella kotimaamme vähävaraisia lapsiperheitä osallistumalla Joulupuu-keräykseen, jonka varat käytetään eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen, esimerkiksi joululahjojen hankkimiseen. Mahdollisilla yli jääneillä varoilla tuetaan alueiden lapsia ja nuoria ympäri vuoden.

Joululahjoituskohde valittiin ropolaisten kesken äänestykselle, jossa vaihtoehtoina lahjoituskohteiksi olivat myös yksinäiset vanhukset sekä katastrofiapu / humanitaarinen apu. Avoimien palautteiden mukaan valinta oli vaikea, sillä kaikki lahjoituskohteet koettiin hyvin tärkeiksi. Joulupuu-keräyksen valintaa perusteltiin mm. sillä, että kustannusten nousu on lisännyt taloudellisia vaikeuksia ja vaikuttaa suoraan etenkin lapsiperheiden arkeen. Joululahjoituksen avulla halutaan tukea arkisia hankintoja sekä harrastusmahdollisuuksia ja mahdollistaa iloinen joulu, jossa olisi ruokaa ja lahjoja lapsille.

Kuopiossa Ropon lahjoituksella hankittiin lahjoja paikalliseen Joulupuu-lahjakeräykseen ja Porvoossa lahjoitus osoitettiin eJoulupuu-keräykseen.

Otteita ropolaisten perusteluista:

”Erityisesti pyhien ajat ovat vaikeita vähävaraisissa lapsiperheissä, kun mahdollisuuksia ei ole välttämättä arkiseenkaan ruokailuun, juhlaruokailusta ja lahjoista puhumattakaan.”
”Lapsiperhe köyhyys on lisääntynyt. Pienet viattomat lapset ovat apumme ansainneet, jotta saadaan joulumieltä jaettua myös niille kenellä rahahuolet painavat.”
”Joulu on lastenjuhla, jota pienet ihmiset odottavat kovasti. Kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus iloiseen jouluun, jossa olisi ruokaa ja jokunen lahja.”
”Kaikki tärkeitä, joten vaikea valinta. Lapsilla ei ole itsellään vaikutusmahdollisuuksia vähävaraisuuteen, joten sinne apu.”
”Vähävaraisuus aiheuttaa valtavaa stressiä, joka toki vääjäämättä vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan. Lapset ovat sivustakärsijöitä, joten jos pienilläkin lahjoituksilla voitaisiin tukea tällaisten perheiden elämää, se kannattaa tehdä.”
”Vaikka Suomi onkin hyvinvointivaltio, on meillä lapsiperheitä, joilla jokainen kuukausi on selviämistä taloudellisesti. Tällöin joudutaan tinkimään myös lasten harrastuksista ym. kuluista. Tällä valinnalla lapset saavat mahdollisuuden johonkin, mihin ilman tätä tukea ei perheellä olisi varaa.”


Joulupuu-keräys

Joulupuu-keräyksen ja hyväsydämisten ihmisten avulla tullaan keräämään tänäkin vuonna valtava määrä joululahjoja lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun piirissä, huostaan otettuna, sijaisperheessä, lastenkodissa tai muutoin haastavassa tilanteessa. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla lahjan Joulupuu-keräykseen tai tekemällä rahalahjoituksen eJoulupuun kautta.

Joulupuu-keräys on voittoa tavoittelematonta toimintaa. Jokainen Joulupuu-keräys toteutetaan paikallisesti oman paikkakunnan järjestäjätiimin toimesta. Vuoden 2023 Joulupuu-keräys järjestetään joulun alla hieman eri aikoihin paikkakunnasta riippuen. eJoulupuu-keräys järjestetään 1.11.- 26.12.2023 verkossa osoitteessa ejoulupuu.fi.

Vuonna 2022 Joulupuu-keräyksen avulla kerättiin 55 691 joululahjaa yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta ja vastaanotettiin 377 802,67 € lahjoituksia eJoulupuun kautta mm. lasten ja nuorten lahjojen hankintaan.

Lisätietoja: joulupuu.org