Jatka sisältöön

Asiakkaamme suosittelevat Ropon palvelua – NPS 65

Ropolla on vahva kehittämisen kulttuuri ja haluamme olla joka päivä parempia kuin eilen. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja palautteen kerääminen antavat meille mahdollisuuden kehittää palvelujamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Selvitämme sekä omien asiakkaidemme että asiakkaidemme asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisesti. Käytämme mittaamisessa yleisesti tunnettua nettosuositteluindeksiä eli NPS-mittaria (Net Promoter Score), jossa luku asettuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).

Viimeisimmässä kyselyssämme saimme NPS-luvuksi 65, joka on erinomainen tulos. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2022 ja sen kohdejoukkona olivat avainasiakkaidemme päättävässä asemassa olevat henkilöt ja palveluvastaavat. Päättäjien ja vaikuttajien NPS-kysely on yksi tärkeimmistä mittareistamme ja se toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Ropo Capital - NPS H1 2022
Kuva: Ropon NPS-kysely | H1/2022


Palautteissa korostuu toimivat prosessit, ratkaisukeskeisyys ja hyvä yhteistyö

Ropon NPS-kyselyssä pyydetään arvioimaan, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi palveluamme ystävälleen/kollegalleen (asteikko 0–10). Myös vapaan palautteen antaminen on mahdollista.

Kyselyn mukaan asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä Ropon ratkaisukeskeisyyteen, osaavaan henkilöstöön ja hyvään yhteyteen asiakkaan ja Ropon välillä. Kiitosta saivat myös prosessien toimivuus ja nopea reagointi.


Poimintoja palautteista:

”Järjestelmämielessä toimii erinomaisesti. Olemme myös hyvin tyytyväisiä yhteyshenkilöiden toimintaan. Päätös siirtyä Ropolle on ollut yksi parhaista viime vuosina sekä toiminnallisuuden että taloudellisuuden kannalta.”

”Asiakasvastaavat ja asiakkuusjohtaja hoitavat tehtäviään erittäin hyvin meihin päin. 10 pistettä juuri heille. Ihmiset asiakasrajapinnassa ratkaisevat asiakaskokemuksen.”

”Arvostan suuresti ratkaisukeskeisyyttä ja keskinäistä suoraa puhetta. Meillä on pitkä kumppanuus ja edelleen olen erittäin tyytyväinen. Epäkohdat liittyvät enemmän aina joko meidän omiin prosesseihin tai huonoon ennakointiin.”

”Kumppanuusyhteistyö Ropo Capitalin kanssa on sujunut sopimuksen mukaisesti. On ollut ilo huomata palveluiden ja raportoinnin jatkuva kehittäminen. Asiat ovat sujuneet hyvin ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.”

”Olemme hyvin luottavaisia Ropon toimintaan kaikkinensa. Varsinkin näin haasteellisena aikana on helppoa, kun meidän ei tarvitse sisäistää kaikkea uudistuvaa perintälaista ym.”

”Proaktiivinen kehitysote asiakkaan prosesseihin, nopea reagointiaika eri ongelmatilanteisiin, ja perusprosessi toimii moitteettomasti.”