Jatka sisältöön

Feelback Oy

Feelback Group hakee ketteryyttä toimintaansa Ropo Capitalin laskusaatavarahoituksella. Rahoituksella yritys vastaa kausivaihtelun haasteisiin ja tasaa kassavirran heilahtelua sekä mahdollistaa asiakkaiden toivomat pidemmät maksuehdot.

Erilaisiin mielipide-, tyytyväisyys- ja markkinatutkimuksiin erikoistunut Feelback on käyttänyt Ropo Capitalin laskun elinkaaripalvelua jo useamman vuoden. Feelbackille toteutetun ratkaisun kulmakivenä on laskurahoitus – rahoitusta käytetään lähtökohtaisesti aina kun projektissa on pitkä maksuehto tai paljon ulkopuolisia kuluja.

– Meillä voi olla tiedonkeruuprojekteja, joissa jopa 30-40 prosenttia kuluista realisoituu ennen kuin voidaan laittaa ensimmäistäkään laskua – tehdään puhelinhaastatteluja ja raportointia, ja palkat maksetaan 14 päivän syklissä. Rahoituksella reagoimme muun muassa tällaisiin kassavirran viiveisiin, kuvailee Feelbackin toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen.

Ropon rahoituspalvelu yhdistyy saumattomasti osaksi yrityksen laskutusprosessia. Rahoitukseen laskut voidaan siirtää yksittäin tapauskohtaisesti tai määritettyjen kriteerien perusteella automatisoidusti.

– Rahoitamme kaikki isot projektit, joissa meille tulee kuluja etupainotteisesti. Tietyt perusprojektit ja meille jo entuudestaan tuttujen kumppaneiden laskut menevät rahoitukseen automaattisesti. Lisäksi esimerkiksi kesäkauden jälkeen käytämme rahoitusta aktiivisesti, kun laskutus käynnistyy hitaasti, mutta kulut rullaavat – meillä kuitenkin 50 ihmistä saa palkkansa tästä, Ruuskanen listaa.

– Rahoituksella saadaan kassa kuntoon ja tasataan kausivaihtelua. Prosessi on todella vaivaton. Määritämme laskuttajan ja projektin mukaan, mitkä laskut rahoitetaan automaattisesti. Sitten tietyin kriteerein seulotaan muita, ja esimerkiksi tsekataan luottotietoja ennen rahoituspäätöksen tekoa, Ruuskanen jatkaa.

Rahoitus osana laskutuksen kokonaisuutta

Ruuskanen näkee laskujen rahoittamisen tehokkaana keinona kassankierron nopeuttamiseen. Palvelussa tärkeintä on helppous ja suuret hyödyt.

– Meillä on käytössä Ropon tuottama kokonaispalvelu eli koko laskutuksen prosessi hoituu yhden järjestelmän kautta. Laskutuksen ja reskontran hoito ei ole millään muotoa meidän ydintoimintaamme. Ulkoistamalla saamme erinomaisen palvelun ja raportointi meille päin toimii todella hyvin. Olemme koko ajan tietoisia mitä laskutuksessa tapahtuu, mutta se ei vaadi meiltä aktiivista työtä, Ruuskanen kuvailee.

– Kyllä meillä rahankierto nopeutui heti Ropon laskun elinkaaripalveluun siirryttyä. Ja rahoituksellahan saamme varat heti käyttöön. Mielestäni rahoitus on nykypäivää – näin sen pitääkin mennä, Ruuskanen kehuu.

Lisätietoja:

Arto Hakkarainen

Arto Hakkarainen

Myyntipäällikkö

Contact us

Pekka Ruuskanen

toimitusjohtaja / partner, Feelback Oy

Send a message Call
  • asiakasratkaisut
  • Feelback
  • laskun elinkaaripalvelu
  • laskutus
  • rahoitus
  • saatavien hallinta