Jatka sisältöön

Hyvä laskutustapa ja eettiset periaatteet

Ropon hyvä laskutustapa ja eettiset periaatteet

Meille hyvä laskutustapa ja vastuullinen laskun elinkaaren hallinta tarkoittavat asiakkaidemme ja asiakkaidemme asiakkaiden raha-asioista välittämistä, reiluutta, joustavuutta, ihmislähtöisyyttä ja loputonta kannustusta maksuasioiden hoitamiseen.

Laskutusprosessi rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan lait, viranomaisohjeet ja parhaat käytännöt huomioiden. Hyvä laskutustapa ohjaa paitsi Ropon palvelutuotantoa myös asiakkaillemme rakennettuja prosesseja.

Ropon tapa toimia


 • Olemme olemassa asiakkaitamme ja asiakkaidemme asiakkaita varten. Kohtelemme kaikkia samalla palvelualttiudella ja vahvalla ammattitaidolla.
 • Ehkäisemme maksuhäiriömerkintöjä, vakavia maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista auttamalla maksujärjestelyiden tekemisessä ja etsimällä tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja.
 • Ylläpidämme maksumoraalia ja tervettä yhteiskuntaa. Varmistamme, että laskulla ja luotolla myyminen on ylipäätään mahdollista.
 • Uudistamme perintään liittyviä mielikuvia ja murramme ennakkoluuloja omalla palvelualttiudellamme. Rakennamme väsymättä yhteiskuntaa, jossa maksuasioiden hoitaminen hankalassakin tilanteessa on ihailtavaa vastuunkantoa – näissä tilanteissa me olemme aina apuna tarjoamassa ratkaisuja.
 • Kohtaamme jokaisen asiakkaan ja maksuasioitaan selvittävän henkilön ystävällisesti ja ymmärtäväisesti. Olemme helposti lähestyttäviä, avuliaita ja ratkaisukeskeisiä.
 • Emme säikähdä tunteita emmekä kovaa kieltä – ymmärrämme, että tilanteen taustalla voi olla monenlaista. Neuvomme ja ohjaamme vahvalla ammattitaidolla kaikissa tilanteissa.
 • Varmistamme, että asiakaspalveluumme on helppo saada yhteyttä ja maksuasioita voi hoitaa asiakkaalle parhaiten sopivana ajankohtana mahdollisimman vaivattomasti ja monikanavaisesti.
 • Haluamme jättää jokaiselle positiivisen kokemuksen kanssamme asioinnista. Keräämme aktiivisesti palautetta, seuraamme laatumittareitamme ja otamme opiksi – haluamme olla joka päivä parempia kuin eilen.
 • Palvelemme yleisimmillä asiointikielillä MyRopossa, chatissa, sähköpostitse ja puhelimitse. Puhumme ymmärrettävästi arkikielellä ja turhaa ammattislangia välttäen.
 • Kannustamme asiakkaita olemaan yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä, mutta milloinkaan ei ole liian myöhäistä. Hankalaltakin tuntuvat asiat saadaan yleensä järjesteltyä ja sovittua.

Laki ja eettiset pelisäännöt


 • Perintäkulumme perustuvat lakiin, voimassa oleviin viranomaisohjeisiin ja tehtyihin toimenpiteisiin. Emme aiheuta tarpeettomia kuluja tai viiveitä, jotka voisivat aiheuttaa haittaa asiakkaalle.
 • Kannatamme arvojemme mukaisesti avoimuutta. Palveluhinnastomme on julkinen ja sisältää tiedot keskeisistä muistutus- ja perintätoimenpiteisiin liittyvistä kuluista ja palvelumaksuista.
 • Emme ota toimeksiantoja kulutusluotto- / pikavippiyhtiöiltä tai muilta yrityksiltä, joiden toiminta merkittävästi lisää ylivelkaantumisen ja velkaongelmien riskiä.
 • Emme peri vanhentuneita, riitautettuja tai perusteettomaksi tietämiämme saatavia.
 • Edellytämme, että asiakasta on muistutettu maksamisesta ennen erääntyneen laskun siirtämistä perintään. Muistutuksen voi hoitaa myös meidän kauttamme.
 • Pidämme huolta maksuliikenteestä ja ilmoitamme viipymättä maksajalle, jos maksu on tehty useampaan kertaan, liian suurella summalla tai maksussa on muuta epäselvyyttä.
 • Luottamus on liiketoimintamme perusta ja tietosuoja sekä salassapito ovat meille kunnia-asioita. Suojaamme kaikki luottamukselliset tiedot ja käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 • Noudatamme tarkasti lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Reagoimme valvovan viranomaisen linjauksiin viiveettä. Kehitämme alan toimintatapoja hyvässä yhteistyössä lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa.
 • Olemme sitoutuneet kuluttaja-asiamiehen linjauksiin hyvästä perintätavasta kuluttajaperinnässä ja Suomen Perimistoimistojen Liiton vastuullisen perinnän pelisääntöihin. Rakennamme yhdessä alan parhaita käytäntöjä.