Jatka sisältöön

Kassankierron tehostaminen – näin se onnistuu

Ropo-blogi


Jo parin päivän viive laskun maksamisessa tarkoittaa yrityksille vuositasolla kymmenien tuhansien eurojen lovea kukkaroon. Toisin sanoen, kun kassankiertoa tehostetaan parilla päivällä, yritys voi säästää kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, sillä rahojen saaminen aikaisemmin vähentää ulkoisen rahoituksen tarvetta ja siten korkokustannuksia.

Mihin lukuihin tämä perustuu?

Esimerkiksi 50 miljoonan euron liikevaihdolla kolmen päivän tehostaminen tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen säästöä vuodessa, jos korkotaso on viisi prosenttia. Prosessin valvonta ja datapohjainen kehittäminen on alla olevassa esimerkissä lyhentänyt maksuviiveen 1,1 päivästä -2,61 päivään noin vuoden aikana, ja laskut maksetaan nyt keskimäärin jo ennen eräpäivää. Samalla maksuehdot ja maksuaika on voitu pitää samoina.

Miten kassankiertoa voi tehostaa?

Kassankierron tehostaminen onnistuu panostamalla systemaattisesti prosessin kaikkiin vaiheisiin alkaen laskun muodostamisesta, johon on helppo vaikuttaa esimerkiksi laskutusta syklittämällä. Moni asiakkaamme lähteekin liikkeelle tarkastelemalla laskutussyklejä.

Muita tapoja vaikuttaa kassankierron tehostamiseen ovat esimerkiksi sähköiseen laskutukseen panostaminen ja maksuehtojen muokkaaminen – jos lasku on lähetetty sähköisesti, voi esimerkiksi sähköisen maksumuistutuksen maksuehto olla lyhyempi kuin paperisen, koska toimitusaika on nopeampi. Lisäksi yrityksen on pystyttävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti, jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä.

Näitä osia optimoimalla yritys voi säästää keskimäärin vähintään 3–4 päivää kassankiertoajasta.

Maksukäyttäytymisen hallinta vaikuttaa olennaisesti kassankiertoaikoihin. Maksavan osapuolen strategian ymmärtäminen on tärkeää esimerkiksi seurannan näkökulmasta – yrityksen tulee hahmottaa jatkuvasti myöhässä maksavat ja sen on pystyttävä reagoimaan pelikenttään esimerkiksi maksuehtoja muokkaamalla. Vaikkapa luotonantoa ei kannata lisätä asiakkaille, jotka usein maksavat laskunsa myöhässä. Myös maksuehdoista on hyvä muokata näin toimivien asiakkaiden kanssa yritykselle suotuisampia, jos se vain on mahdollista.

Sähköisen laskutuksen käyttöönotolla kassankierto niin ikään nopeutuu. Keskimääräinen maksuviive asiakaskunnassamme on negatiivinen, eli laskut maksetaan yleensä ennen eräpäivää – toisin kuin paperilaskut tai vaikkapa sähköpostitse lähetettävät laskut. Maksuaikaan vaikuttaa toki olennaisesti myös se, että sähköinen lasku on asiakkaalla nopeammin perillä. Laskujen sähköistysasteen nostaminen esimerkiksi 50:stä 80 prosenttiin voi tarkoittaa satojen tuhansien eurojen säästöä vuositasolla, mikä on suuri säästö verrattuna sähköiseen laskutukseen siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Kassankierron tehostamisessa suuri apu on data, jonka avulla yritys saa näkyvyyden laskutuksen eri vaiheisiin. Esimerkiksi Ropo OneView -palvelu kertoo reaaliaikaisesti, kuinka paljon laskuja on ulkona, kuinka suuri osa avoimista laskuista on erääntyneitä, muistutettuja ja perinnässä, ja millaisella aikajänteellä saatavien odotetaan kotiutuvan. Samaa dataa yrityksen kannattaa käydä läpi myös maksukäyttäytymisen ymmärtämisen näkökulmasta: kuka maksaa laskut ajallaan, kuka taas ei.


Miksi kassankierron tehostaminen on niin tärkeää?

Kassankierron tehostaminen tarkoittaa yritysten parempaa maksukykyä. Jo päivän parannus kassankierrossa tarkoittaa yritykselle merkittävää säästöä, ja on tällä korkotasolla monelle yritykselle jopa elinehto.

On fiksumpaa kohdistaa toimenpiteet kassankierron alkupäähän kuin päästää suurta joukkoa asiakkaita ajautumaan perintään. Panostaminen alkuvaiheeseen koskettaa koko laskumassaa. Jos reagointi tapahtuu vasta perinnässä, on arvokasta aikaa jo kulunut ja vaikutus on pienempi, kun kyseessä on vain perintään menneet asiakkaat. Ei myöskään ole reilua, että ajoissa laskunsa maksavista asiakkaista tulee maksumiehiä kroonisesti myöhässä maksavien jatkaessa maksuehtojen venyttämistä. Asiakkaat on saatava ymmärtämään, että yritykselle on suuri ero siinä, maksaako laskunsa ajallaan vai – edes päivän – myöhässä.

Lähde näistä liikkeelle kassankierron tehostamisessa

  1. Määrittele seurantamallit kassankierrolle
  2. Kuvaa kassankierto prosessina siten, että näet kuinka paljon mikäkin vaihe vie aikaa
  3. Tee suunnitelma mitä kohtia haluat tehostaa. Aloita helpoista kohdista ja etene niihin, jotka vaikuttavat lopputulokseen eniten
  4. Aseta tavoitteet tehostamiselle ja seuraa tuloksia yksinkertaisilla mittareilla (aika/euro)
  5. Motivoi koko organisaatio asian merkityksellä

Mikko Uotinen
Myyntijohtaja, Ropo

Visionamme on liiketoiminnan parempi flow. Lue lisää meistä ja palveluistamme.


Ajankohtaista